O projektu

Razvoj storitev ob poteh

Naziv operacije: RAZVOJ STORITEV OB POTEH

Akronim: POTI

Začetek operacije: 1. 5. 2021

Zaključek operacije: 31. 12. 2022

Projekt je nastal iz potrebe, da se označi in okrepi ponudba ob Evropski kulturni poti Sv. Martina, ki ima vsako leto več obiskovalcev, a ponudba ne sledi obisku. Ob tem se v prostoru umeščajo nove evropske poti, kot so Evropske kulturne poti Reformacije, Eurovelo 13 in Evropska pešpot 7. Projekt omogoča razvoj in izvajanje vsebin ter spodbuja k oblikovanju novih projektov za razvoj ponudbe ob Kulturni poti sv. Martina, Poteh Reformacije, Eurovelo 13, Evropski pešpoti E-7 in navezujočih se poteh. Gre za poslovno priložnost za ponudnike ob poteh, ki ponujajo hrano, namestitvene kapacitete, tradicionalne izdelke, spominke, itd.

S povezovanjem ponudbe bo projekt pripomogel k ohranjanju tradicije kmetovanja, vinogradništva, tradicionalne in umetnostne obrti, pestrosti naravnega okolja ter k spodbujanju zasaditve tradicionalnih ‘lugašev’ z tradicionalnimi in ekološkimi sortami vinske trte. Predstavitev razvoja biološkega vinogradništva, možnosti predelave grozdja in uporabe vinske trte ter medu kot naravnega zdravila, pa spodbuja k nadaljnjemu razvoju produktov podeželja ob poteh.