Projekt POT DO LOKALNE HRANE je bil leta 2017 uspešno prijavljen na JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2017. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS.

Na jedilnikih javnih zavodov in drugih organizacij na območju LAS Goričko redko najdemo lokalno hrano. Domača pridelava ni primerno organizirana in je kot taka, razdrobljena, za organizatorje prehrane v javnih zavodih in drugih inštitucijah nezanimiva, saj njena nabava zahteva preveč časa za zbiranje ponudb, iskanje in dogovarjanje z malimi in razdrobljenimi ponudniki na podeželju. Trenutno stanje na trgu s pridom izkoriščajo trgovski posredniki, ki pa v večini ne zagotavljajo lokalne hrane visoke kakovosti, ampak je pri tem pomembna predvsem čim nižja cena. Za uspešno vpeljevanje lokalne hrane na jedilnike šol, vrtcev in drugih javnih inštitucij ter drugih organizacij, manjka pomemben povezovalni člen med ponudbo in povpraševanjem. Z operacijo bo vzpostavljen manjkajoči člen v okolju, ki bo temeljil na partnerstvu organizacij iz različnih sektorjev in na kratki dobavni verigi ter bo omogočal prenos informacij od lokalnih ponudnikov hrane v okolju, do javnih zavodov ter drugih organizacij in obratno ter bo omogočal plasiranje lokalne hrane do omenjenih inštitucij.

Projekt se izvaja na območju LAS Goričko na območju naslednjih naselij: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Šalovci, Sveti Jurij, Tišina, Bakovci, Krog in Rakičan.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

  • delavnice/izobraževanja za posamezne ciljne skupine (ravnatelje, kuharje, organizatorje prehrane, starše, otroke, odjemalce in pridelovalce/ponudnike…..)
  • analiza stanja lokalnih ponudnikov
  • izvedba pilotne dostave lokalne hrane
  • vzpostavitev portala ponudbe in povpraševanja
  • razvoj priročnika za pomoč drugim akterjem na območju, da se povežejo v podobna partnerstva

CILJI PROJEKTA:

  • vzpostaviti novo lokalno storitev oskrbe z lokalno hrano v obliki kratke dobavne verige s spletnim portalom
  • vključitev novih lokalnih ponudnikov v skupno prodajo na območju LAS Goričko
  • povečati delež lokalne hrane v javnih zavodih in ostalih ustanovah na območju LAS Goričko.

Celotna vrednost projekta znaša 74.686,00€ od tega sredstva ESRR IN RS 59.748,80€.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si ;

Povezavo na spletno stran Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si;

Povezavo na spletno stran LAS Goričko 2020 www.las-goricko.si/prva-stran