Splošni pogoji poslovanja


Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)  na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo:

 • uporabo spletne strani http://lokalno.je
 • pravice uporabnika;
 • poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom.

S spletno tržnico http://lokalno.je (v nadaljevanju spletna tržnica) upravlja IAS – Inštitut za napredne tehnologije in trajnostni razvoj Murska Sobota,  blago distribuira Skupina Vrtovi panonski z.o.o. (v nadaljevanju ponudnik ali distributer).

Za uporabo spletne tržnice mora uporabnik soglašati z vsebino splošnih pogojev poslovanja. Pridržujemo si pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.


1. Upravitelj spletne trgovine in distributer

Upravitelj spletne tržnice:

popolno ime: IAS – Inštitut za napredne tehnologije in trajnostni razvoj Murska Sobota – Institute of Advanced Technologies and Sustainable development

kratko ime: IAS Murska Sobota
naslov: Plese 9 a
matična št: 6028896000

davčna št.: 51545535
davčni zavezanec: da
e-naslov: info@ias-institute.si

Distributer blaga:

naziv: SKUPINA VRTOVI PANONSKI, z.o.o.
naslov: Plese 9a, 9000 Murska Sobota
matična št: 6064507000
davčna št.: SI40884287
davčni zavezanec: da
TRR: SI56 1010 0005 0351 240 (BANKA KOPER d.d.)
telefon: 02 590 76 899
Tel. št. za kontakt: 05 99 26 777

PE ZELENA TOČKA Murska Sobota

e-naslov: info@zelena-tocka.si


2. Registracija uporabnika

Za uporabo spletne tržnice se mora uporabnik registrirati. Za registracijo fizičnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov

Za registracijo pravnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • podjetje
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov
 • davčna številka

Uporabnik jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni. Spletna tržnica si pridržuje pravico preveriti vsakega uporabnika ob njegovem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko, navedeno ob oddaji naročila.


3. Možnosti v spletni tržnici

Vsa zelenjava in sadje, ki se naroča preko spletne trgovine Lokalno.je, je pridelano v slovenski zemlji v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi zelenjave (Ur. l. RS, št. 63/02). Zelenjava in sadje je pridelana pri lokalnih pridelovalcih in pri pridelovalcih Kmetijske zadruge Agraria Koper z.o.o.. Vsi medeni izdelki v spletni tržnici so pridelani izključno iz slovenskega medu, ki nosi oznako zaščitena geografska označba. V spletni trgovini so na voljo tudi ekološki proizvodi lokalnih pridelovalcev z veljavnim ekološkim certifikatom, ki so pridelani v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 71/2010). Zelenjava in sadje je lahko pridelano tudi v skladu z minimalnimi nacionalnimi standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V spletni tržnici lahko kupujejo zelenjavo in druge domače izdelke polnoletne fizične osebe in pravne osebe.

Spletna tržnica posameznemu uporabniku omogoča:

Naročanje izdelkov

Uporabnik naroči izdelke na naslednji način:

 • vpiše v brskalniku sledeči spletni naslov: http://lokalno.je
 • klikne na ikono »Prebrskaj po trgovini«
 • izbere izdelke iz kategorije izdelkov, ki jih želi. Doda jih v košarico s klikom na ikono nakupovalnega vozička v desnem spodnjem kotu posameznega artikla;
 • zgoraj v desnem kotu spletne strani preveri katere artikle je naročil;
 • iz košarice lahko kadarkoli odstrani izbrane artikle s klikom na zeleni gumb »X« v blagajni tik pred oddajo naročila;
 • ko zaključi z zbiranjem artiklov, klikne na gumb »Nadaljuj nakup«;
 • naslednji korak je vnos svojih osebnih podatkov opredeljenih v točki 2;
 • uporabnik izbere način dostave.  Ob izbiri osebne dostave uporabnik izbere lokacijo prevzema;
 • uporabnik izbere način plačila;
 • uporabnik pregleda vnesene podatke in pritisne gumb »Zaključi naročilo«.

Uporabnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi navedbe napačnega naslova s strani uporabnika.
Po oddaji naročila prejme uporabnik v primeru plačila po predračunu v roku 4 dni preko elektronske pošte pogodbo (račun). Sicer prejme račun ob dostavi zelenjave oz. drugih domačih izdelkov.

Sprememba oddanih naročil

Uporabnik lahko prekliče napačno oddano naročilo ali ga popravi tako, da pošlje elektronsko sporočilo s preklicem ali popravkom naročila na e-naslov info@zelena-tocka.si, najkasneje v roku 60 minut od oddaje naročila. V zadevo sporočila napiše »preklic naročila« ali »popravljeno naročilo«.


4. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika;
 • kontaktne podatke (elektronski naslov, telefon, naslov);
 • bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov ter jasno in nedvoumno določene cene;
 • pogoje dostave izdelka (način in rok dostave) in način plačila;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok in pogoje za odstop od pogodbe;
 • pojasnilo postopka ob reklamaciji.

5. Naročila in dostava

Možni načini dostave:

 1. Dostava preko podjetja GLS po celi Sloveniji za izdelke, kateri se lahko distribuirajo. Stroške pošiljanja dostave krije kupec sam.
 2. Brezplačni osebni prevzem naročila na Zeleni točki:
 • Zelena točka Murska Sobota (BTC), Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota

Če ste zbrali dostavo po pošti, bo vaše naročilo poslano v roku 3-5 delovnih dni.

Naročeno blago je uporabnik dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. V primeru, ko uporabnika ni na dogovorjenem naslovu, dostavljalec pokliče na kontaktno številko, ki jo je uporabnik zabeležil pri vpisu svojih osebnih podatkov.

Če uporabnika ni ob določeni uri in na določeni lokaciji, na dan kot je določeno ob oddaji naročila, niti se ne odzove naknadnemu telefonskemu klicu dostavljalca, je uporabnik dolžan pokriti vse stroške, ki so nastali v zvezi z njegovim naročilom (stroški dostave, stroški pakiranja, …)


6. Cene in plačila

Uporabnik plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo oddano naročilo. Vse cene so navedene v EUR in vključujejo predpisani DDV. V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, vas bomo o tem obvestili.

Nekatere fotografije artiklov so simbolične.

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino dostavljavcu ob prevzemu
 • po predračunu na TRR ponudnika.

Blago je v lasti ponudnika do končanega plačila blaga.


7. Nakupna pogodba

Oddano naročilo je osnova za izdajo računa, ki je hkrati pogodba med uporabnikom in ponudnikom. Vse pogodbe so shranjene na sedežu distributerja ter na voljo uporabniku na vpogled. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.


8. Odstop od naročila

Odstop uporabnika od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oz. v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).

Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. V kolikor ugotovi, da blago ni dostavljeno pod dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Kasnejše vrnitve blaga niso možne.

Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za blago z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši ob naslednjem naročilu ali neposredno na licu mesta, če je to možno.


9. Ravnanje z blagom

V skladu z zakonom o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo v skladu z dobro higiensko prakso, katere cilj je zagotoviti varno hrano.


10. Informacije in reklamacije

Vsako reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Za vse informacije in reklamacije je ponudnik dosegljiv na e-naslovu ms@zelena-tocka.si  ali na mobi 031 778 159,  tel. št. 05 99 26 777.

V osmih delovnih dneh bo ponudnik rešil reklamacijo uporabnika oziroma mu posredoval pisno razlago vzroka še nerešene reklamacije.


11. Varstvo osebnih podatkov

Z oddajo naročila preko spletne trgovine uporabnik soglaša, da Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave in/ali Skupina Vrtovi panonski z.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki uporabnika za neomejeno časovno obdobje ter mu brezplačno pošilja novice: obvestila o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih ter mu pošilja reklamne letake  preko elektronskih medijev, po pošti ali ga o njih obvešča s pomočjo telefonskih klicev. Prav tako lahko posreduje podatke uporabnika (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon) za izstavitev računa distributerju Skupina Vrtovi panonski z.o.o. To soglasje lahko uporabnik kadarkoli pisno prekliče. Zadostuje, da pošlje e-sporočilo na e-naslov info@zelena-tocka.si, kjer v zadevo sporočila napiše: Odjava e-novic ZT.  Hkrati ima uporabnik pravico vpogleda do podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico zahtevati popravek, dopolnitev, blokiranje ali uničenje njegovih osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da bi bili njegovi osebni podatki registrirani v podatkovni bazi Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave in/ali Skupina Vrtovi panonski z.o.o. bo poslal pisno izjavo združenju. Potem bosta Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave in/ali Skupina Vrtovi panonski z.o.o. opravila izbris podatkov iz baze oziroma prenehala z njihovo uporabo v roku 15 dni od dneva prejema zahteve. Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave in/ali Skupina Vrtovi panonski z.o.o. bosta ravnala s podatki uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da se ga obvešča o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih in da mu Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave in/ali Skupina Vrtovi panonski z.o.o.pošilja reklamne letake, lahko svoje nestrinjanje s tem navede v opombe v obrazcu za registracijo uporabnika (pred oddajo naročila).


12. Pohvale in pritožbe

Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na e-naslov info@zelena-tocka.si
Ponudnik bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku petih delovnih dni.


13. Končne določbe

Vse spore, ki ne bodo rešeni med pogodbenima strankama, bo reševalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Splošni pogoji poslovanja spletne tržnice pričnejo veljati z dnem 26. 11. 2014